Kutna Hora

Vlašský dvůr

Na tomto místě se kdysi skladovalo stříbro. A kde je stříbro, je i moc a stoly přetékající jídlem, břichatí radní, králové a diplomati a ovšem také zločinci a lumpové. Dnes tu cupitají turisté a úředníci městské správy, ale bývalo tu rušněji. Na dvoře se razily mince, v audienční síni se hlasitě rokovalo, v královských komnatách se tančilo, jedlo se a pilo, soudilo, a také se zavíralo do šmitny. Do šmitny, ano, to slovo tu mají velmi rádi. Průvodci ho milují. Původně měli ovšem šmitny jinou funkci. Bylo jich právě sedmnáct, tedy šmiten. Na šmitnách to vlastně celé stálo.

Vlašský dvůr byl nejdřív prosté opevnění určené k ochraně obchodní stezky, později byl přestavěn na královské sídlo, ale největší proměnou prošel za Václava II, který tu soustředil všechny mincovny z království. Jednak byl v Hoře k ražbě mincí materiál, jednak král přistoupil k měnové reformně, kterou chtěl zajistit kvalitní a jednotnou měnu. K provedení úkolu si přizval florentské právníky a finančníky, kteří na místní obyvatelsko pravděpodobně učinili mocný dojem. Vlašský dvůr se totiž jmenuje po nich, neboť pocházeli z Vlach, jak se tehdy říkalo Itálii. S mincovní reformou souvisí i přestavba celého komplexu. Byla tu vybudována centrální ražebna, nad kterou se postavilo patro obývané králem, a kolem obvodových zdí dvora se vytvořily malé a útulné šmitny. Takové šmitničky.

Vlašský dvůr byl i významným mocenským centrem. Za husitských válek si zde vybudoval základnu Zikmund Lucemburský a řídil odsud svoje křižácká vojska. V místních zbohatlících i mezi šlechtici nacházel oddanou podporu. Hora totiž husitům nikdy moc nepřála a prokatoličtí horníci jich také dva tisíce naházeli do šachet. Dokonce nechali rozhlásit, že tomu, kdo přivede husitu, vyplatí na místě kopu grošů a za husitského kněze dokonce kopy dvě. Není divu, že se pak kolem Kutné Hory začali ztrácet lidé a že jich naopak vůčihledně přibývalo v dolech. Později tu byl zvolen i katolický král Vladislav II. Jagellonský a ve Vlašském dvoře pak rád pobýval. Poslední velký sněm se tu konal v roce 1523. Podnětem k jeho svolání byl permanentní a stále se zvyšující únik stříbra mimo královskou pokladnu. Jak se říká, příležitost dělá zloděje. Nejvíc se samozřejmě kradlo na nejvyšších místech, ale stříbro zůstávalo i v kapsách horníků a slévačů a to se vůbec nezmiňuji o šmitnách.

Další podrobnosti o Vlašském dvoře vám určitě rádi sdělí průvodci. Provedou vás celým Vlašským dvorem a zároveň i celým procesem ražby mince. Prozradí vám, kam se tu ukrýval stříbrný poklad a možná vám rádi něco řeknou i o šmitnách. Šmitny tu to totiž opravdu byly a nevěřte nikomu, kdo by vám tvrdil opak.

Muzeum Odhalení tajemné tváře

Ve sklepeních Vlašského dvora můžete navštívit i muzeum, kde vám odhalí tajemnou tvář Kutné Hory. Nutno říct, že i značně temnou. Seznámíte se tu se zločinci, čarodějnicemi, kacíři a žháři a na straně druhé s jejich soudci, vězniteli a katy. Vlastně nepůjde jen o ně, ale i spíš o mučící nástroje, potupné praktiky a popravní špalky. Jestli chcete sestoupit nížeji do temného sklepení, pokračujte zde.

Otevřeno denně:
Duben - Září 10:00 – 18:00
Listopad - Únor 10:00- 16:00
Říjen a Březen 10:00 – 17:00

Kontakt:
Vlašský dvůr
Havlíčkovo náměstí 522
Kutná Hora
Telefon: (+420) 777 274 675
Telefon: (+420) 602 100 950
E-mail: muzeum@odhalenitajemnetvare.cz

Info

Otevírací doba:
otevřeno denně
listopad - únor 10:00 - 16:00
březen a říjen 10:00 - 17:00
duben - září 9:00 - 18:00
(poslední vstup 30 min před koncem otevírací doby. Doporučujeme předem objednat návštěvu větších skupin.)

Vstupné:
dospělí 85,-
děti, studenti 45,-
rodinné 205,-

Cizojazyčný výklad:
dospělí 105,-
důchodci 85,-
děti, studenti 65,-

Kontakty :
telefon: +420 327 512 873
e-mail: vlasskydvur@kh.cz

Penzion Sedlec
Cena od: 220 Kč os./noc
Hotel Kréta
Cena od: 500 Kč os./noc
Hotel Zlatá Stoupa
Cena od: 750 Kč os./noc
Hotel Opat
Cena od: 1800 Kč os./noc
Přidat hotel 
Copyright 2007 Online Travel Solution © Poděkování